TRANSCRIPT - Lepo Kosovo

[ANDRIJANA ZIVANOVIC]

Evo, to je nas prostor.

[NARRATOR]

Nalazimo se u Domu Kulture u Zubinom Potoku, sa direktorkom Andrijanom. Ona nam pokazuje bioskopsku salu, koja je renovirana uz pomoc fonda Evropske Unije.

[ANDRIJANA ZIVANOVIC]

Pod i bina su renovirani; Uradili su sve ovo, popravili su plafon, okrecili zidove. Evo ovde su promenili pod.

[NARRATOR]

Renoviranjem, Dom kulture izgleda prijatnije I poziva na posetu. Takodje pruza bolje usluge zajednici u Zubinom Potoku. Renoviranje centra je bio deo projekta Evropske Unije – Lepo Kosovo. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije a implementiran od strane  Medjunarodne Organizacije za Migraciju IOM, ovaj projekat vredan 5 miliona eura ima za cilj da ulepsa Kosovo, renovira zgrade, zastiti kulturno nasledje, uz kreiranje poslova. Ljindita Gashi, iz Evropske Unije, radi na EU projektu – Lepo Kosovo. 

[LENDITA GASHI] 

Program uključuje konkurs za sve opštine. Mi ih pozivamo da predlože projekte koji su usmereni na intervencije u nekim oblastima. Ove oblasti treba da imaju veze sa renoviranjem javnih zgrada : to moze biti kulturno nasleđe ; to može biti sportski objekat za mlade, zelene površine, rehabilitacija reke i tako dalje. Onda radimo selekciju projekata. U prvoj fazi, realizovali smo 46 projekata, u različitim opštinama na Kosovu. Deo od ovih 46 projekata su renoviranje škola, basti, na primer, školskih dvorišta, stvaranje sportskih objekata za decu, uključujući vrtić u Klokotu. Uradili smo mnogo parkova, stazu do dvorca u Novom Brdu, jer je povezano sa turizmom, ali i kulturnim nasledjem. I svi ovi projekti imaju ključnu komponentu a to je zaposliti dugoročno nezaposlene. Mi smo morali da izaberemo one projekte za koje smo mislili da će imati veći uticaj na poboljšanje uslova života građana u tim opštinama, ali u isto vreme, uzimajuci u obzir I komponentu zapošljavanja.

[NARRATOR]

Prema podacima Ujedinjenih Nacija, na Kosovu procenat nezaposlenih dostize 35%, sa jos vecom stopom kada su u pitanju zene I mladi. Alesija Schiavon je menadzer EU projekta Lepo Kosovo u IOM-u. 

[ALESSIA SCHIAVON] 

Dugoročna nezaposlenosti na Kosovu je veoma veliki izazov, a to je takođe jedan od glavnih faktora zbog kojih stanovništvo Kosova migrira u inostranstvo posebno koristeci neregularne kanale. Zbog toga je cilj programa dugoročna nezaposlenost lica prijavljenih u lokalnim centrima za zapošljavanje, koja su registrovana kao lica koja traže posao. Poseban akcenat je na onim licima koja su glave porodica I koja trenutno ne rade, I samim tim ne obezbedjuju finansijski svoju porodicu I decu.Takođe, glavni fokus je na ugroženim kategorijama, što znači mladi, osobe sa invaliditetom, žene, povratnici i pripadnici manjinskih grupa. Kroz realizaciju ovih 46 projekata, 1905 novih radnih mesta je kreirano. Među zaposlenima, 78 su bile žene, 76 su bile osobe sa invaliditetom, 336 osoba je bilo iz redova manjina i 290 mladih.

[NARRATOR]

Lepo Kosovo, projekat Evropske Unije zahteva od kompanija, koje izvode radove, da uposle osobe koje traze posao preko Zavoda za zaposljavanje. Neki od projekata su doveli I do stalnog zaposljavanja. To je bio slucaj u Klokotu, gde se izgradilo novo obdeniste, ali I u Zubinom Potoku. Aleksandar Ratkovic je rukovodio renoviranjem Doma kulture u Zubinom Potoku:

[ALEKSANDAR RATKOVIC] 

Neki ljudi koji su radili na Domu Kulture, danas rade sa nama na nekim drugim projektima. Oni koji su pokazali da znaju sta rade. Sigurno 5 do 6 maldih momaka nastavilo je da radi sa nama na drugim projektima.

[NARRATOR]

Ohrabreni inicijalnim uspehom, Evropska Unija je odlucila da pokrene drugu fazu, koja ce trajati do 2016 godine. Ocekuje se kreiranje 1330 radnih mesta a Kosovo ce biti jos lepse.