Jezici su važni

[NARATOR]

Jezici imaju vitalnu ulogu u promovisanju inter-kulturološkog dijaloga. Različiti jezici jačaju saradnju među grupama. A kada jezici počnu da blede, izbledi I bogata svetska  bašta kulturne različitosti.

Na Kosovu se moze čuti Albanski, Srpski, Turski, Bosanski I Romski jezik. A postoji 225 autohtonih jezika sirom Evrope. 26 Septembar je Evropski Dan Jezika. U tu svrhu, Evropska Organizacija za bezbednost i saradnju, OSCE, organizovala je jedan događaj u Prištini.  

Ambasador Jean-Claude Schlumberger, Šef OSCE misije na Kosovu kaže:

[JEAN-CLAUDE SCHLUMBERGER]

Jezička različitost u Evropi je veoma važna i prirodno Kosovo je srce Evrope. To je put ka boljem razumevanju, a I način da se otvore perspektive za budućnost, posebno za mlađe generacije. Što više jezika govoriš, više ćes biti u mogućnosti da utičeš na svoju budućnost.  

[NARATOR]

Tim Cartwright, Šef kancelarije Saveta Evrope u Prištini.

[TIM CARTWRIGHT]

Jezik je portal, kapija kulture. Jezik je kapija uzajamnog razumevanja. Multijezičnost, u kontekstu Kosova, je ključ ka uspešnom I jedinstvenom društvu.  

[NARATOR]

Annamaria Mecinaj je director Centra za obuku nemačkog jezika u Prištini. Ona je polu Nemica I polu Mađarica, a rekla je na albanskom:

[ANNAMARIA MECINAJ]

Znam koliki je značaj jezika jer sam to iskusila. Došla sam na Kosovo pre osam godina I naučila sam jezik vrlo brzo. Jezik je bio ključ integracije u Kosovsko društvo, I ključ za nalaženje posla. Ljudi na Kosovu su vrlo gostoljubivi, pa čak I više od toga ako govoriš njihov jezik. Onda se vrata zaista otvore.    

[NARATOR]

Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija –Ban Ki Mun je rekao: “Hajde da svi ujedinimo snage da promovišemo jezičku različitost I multi jezičnost kao ključni element u našim naporima da izgradimo bolji svet I dostojanstven život za sve.”