SKRIPTA – DAN UJEDINJENIH NACIJA

[NARATOR]

24. oktobar je Dan Ujedinjenih nacija. To je dan kada su, 1945. godine, zvanično osnovane Ujedinjene nacije.

Mnogi ljudi na Kosovu znaju za Ujedinjene nacije. Oni prepoznaju plavu zastavu. Oni vide logo Ujedinjenih nacija na automobilima koji prolaze njihovim gradovima i selima. Međutim, šta Ujedinjene nacije zaista znače prosečnom čoveku na Kosovu?

[“LJUDI NA ULICI” INTERVJUI NA ALBANSKOM I SRPSKOM]

ISPITIVAČ: Na šta prvo pomislite kada čujete za “Ujedinjene nacije?”

LJUDI NA ULICI:

Moj mozak odmah zamisli krizu, neku veliku epidemiju.

Ono što mi prvo padne na pamet je obično po ovim zemljama gde su nemiri, oni su uvek tu da reše neka politička pitanja.

Imam pozitivno mišljenje o UN kao organizaciji ali imam i puno kritike na njihov rad.

Ja UN vidim kao jednu velku porodicu, za sada nesložnu.

Pomislim na 1999. Na rat. Ujedinjene nacije su pomogle Kosovu, i gde god je kriza, oni su tamo da intervenišu i spasu ljude. 

ISPITIVAČ: Šta Ujedinjene nacije rade?

LJUDI NA ULICI:

Ne znam, nisam siguran.

Ujedinjene nacije su organizacija koja okuplja nezavisne države…One promovišu ljudska prava.

Bave se epidemijama…rešavanjem konflikata.

Humanitranom pomoći.

ISPITIVAČ: Za koje vrednosti se zalažu Ujedinjene nacije?

LJUDI NA ULICI:

Za pomoć, oni pomažu ljudima.

Jednakost…Svako da ima podjednaku šansu za razvitak, za boljitak.

Zalažu se za slogu u svetu i ekonomski prosperitet.

Zemlja nam je kuća, tu u toj kući postoji vise nacija, vise religija…ali mora u toj kući da postoji red, da postoje norme kućnog reda. To su pravila Ujedinjenih nacija.  

[NARATOR]

Farid Zarif je specijalni predstavnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu.

[SPGS]

Ujedinjene nacije su osnovane pre skoro sedam decenija. Međutim one nisu samo zamišljene kao institucija. To je bilo svečano obećanje narodima sveta. Ujedinjene nacija su osnovane da bi spasile buduće generacije od ratnih nesreća, da unaprede ljudska prava i da promovišu pravdu. 

Mi smo bili suočeni sa raznim nedaćama – od genocida i terorizma, do klimatskih promena i bolesti. Nije lako za jednu organizaciju da se bavi svim problemima, od trgovine ljudima i korupcijom, do poplava i suša. Ali mi moramo da nastavimo da pokušavamo. Jer mi zbog toga postojimo.

Ja sam ponosan na ono što su Ujedinjene nacije postigle širom sveta. Naši Milenijumski razvojni ciljevi su doveli do najuspešnije kampanje protiv siromaštva, ikada. Tortura i rasizam su zvanično zabranjene zahvaljujući konvencijama Ujedinjenih nacija.

Skoro 120,000 mirovnjaka Ujedinjenih nacija – uključujući vojna lica, civile i policijske službenike  – je zaposleno u 16 operacija na 4 kontinenta. I više od 3,000 službenika Ujedinjenih nacija – uključujući jednog Generalnog sekretara i nekoliko visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija – je poginulo služeći miru.

Ujedinjene nacija obezbeđuju hranu za 90 miliona ljudi u 80 zemalja. Mi vakcinišemo skoro 60 procenata dece na svetu i promovišemo zdravlje žena tokom trudnoće i nakon porođaja, i tako spašavamo vise od 30 miliona života svake godine.

Ujedinjene nacija pomažu skoro 40 miliona izbeglica i ljudi koji beže od ratova, gladi i progona. Mi pomažemo oko 60 zemalja godišnje tokom njihovih izbora. Naši posrednici su stalno posredovali u iznalaženju rešenja za nesporazume. I sporazumi Ujedinjenih nacija o zaštiti životne sredine čuvaju naše okeane, vazduh i zemlju.

[NARATOR]

Ujedinjene nacije rade na rešavanju izazova širom sveta – uključujući Kosovo. Tim Ujedinjenih nacija za Kosovo čine 21 organizacija Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija. Oni pružaju pomoć Kosovu, kako bi ono bolje ispunilo svoje razvojne potrebe. Tim je specijalizovan u određenom broju ključnih oblasti, uključujući zdravstvo, obrazovanje, ljudska prava, osnaživanje žena, poljoprivredu i zapošljavanje.

Timom Ujedinjenih nacija za Kosovo rukovodi koordinator za razvoj, Endrju Rasel (Andrew Russell).

[ANDREW RUSSELL]

Mi smo zaista fokusirani na ono što zovemo ljudskim razvojem, i ljudski razvoj se prevashodno odnosi na to da se obezbedi da svi stanovnici Kosova, bez obzira na njihovo poreklo, odakle dolaze, ko su, kojim jezikom govore, koju religiju ispovedaju, imaju i dele iste mogućnosti u sticanju bogatstva i da imaju duge zdrave, i nadamo se srećne živote.

Mi smo fokusirani na tri glavan prioriteta. Prvi je rast koji je inkluzivan, održiv, koji obezbeđuje poslove, zaposlenje za stanovnike Kosova, posebno za najugroženije: žene, mlade ljude…

Drugi fokus je na upravi i vladavnini prava. To je i dalje oblast koja se razvija na Kosovu. I treće, mislim da svi mi postajemo sve više svesni negativnog uticaja životne sredine na zdravlje. Ima još posla koji treba uraditi u smislu jačanja kapaciteta zdravstvenog sistema.

I konačno, imate zaista puno sjajnih zakona. Kapaciteti za njihovu primenu su danas izazov na Kosovu. Tako će puno naših programa u buduće biti više fokusirano na pomoć Kosovu da razvije sisteme za odgovornost i kontrolu vlasti. Na primer nadzor zakona od strane građanskog društva – I drugi načini koji bi obezbedili da divni zakonski okvir koji danas postoji na Kosovu zaista počne da služi potrebama stanovnika Kosova.

[NARATOR]

Ujedinjene nacije deluju na terenu na Kosovu. Međutim Dan Ujedinjenih nacija je i dan kada treba da se podsetimo da je Kosovo deo šire zajednice, svetske zajednice.

[SPGS]

Mi nismo u Ujedinjenim nacijama samo zbog posla. Mi smo tu da služimo svrsi, svrsi koja se tiče sudbine čovečanstva. Na Dan Ujedinjenih nacija, mi reafirmišemo našu posvećenost jačanju marginalizovanih i ugorženih. I mi smo odlučni da realizumeo našu viziju života koji je dostojanstven za sve.