Svetski Dan Vode 2016

Masina za kafu u pozadini

NARACIJA

Fazli Zekići pravi kafu za svoje mušterije u kafiću u mestu Lipljan. Kaže da nestašice vode u gradu štete njegovom biznisu , jer moraju da koriste flaširanu vodu kako bi napravili kafu.

TONSKI – Fazli Zekići

Voda ima važnu ulogu, jer zbog nje smo morali da prestanemo da radimo. Morali smo da kažemo ljudima da nemamo vodu.”

NARACIJA

Pre dve godine, dva glavna izvora vode, jezera Batlava I Badovac u Prištinskom regionu, su presužila I bila na minimalnom nivou.  Danas su oba jezera dostigla najvišu akumulacionu kvotu I nastavljaju da se obnavljaju. Trenutne restrikcije u vodosnabdevanju su minimalne I snabdevanje je kontunuirano. Portparol Prištinskog Vodovoda, Arjeta Mjeku, kaže da će fabrika za preradu vode da počne sa radom u Novembru ove godine I moći će da snabdeva pijaćom vodom pola miliona građana Prištine, I drugih 8 opština oko Prištine, 24 sata dnevno.

 

TONSKI Arjeta Mjeku

Trenutno smo u trećoj fazi investicija. To je najvažnija faza u Regionalnom Vodovodu Prištine. Fabrika vode Orlović će u prvoj vazi moći da isporuči 700 litara u sekundi, a u drugoj fazi 500 litara u sekundi. Radovi su u toku I očekujemo da ćemo  u Novembru 2016 eliminisati jednom I za uvek sve krize oko pijaće vode.”

NARACIJA

Uprkos tome, još uvek će biti nestašica vode jer stare cevi za distibuciju vode ne mogu da dostave toliku kolicinu pijaće vode. Donacija Evropske Komisije od 11 miliona evra I kredit od 6 miliona evra od Nemačke Razvojne Banke, KFV, omogićiće Kompaniji za vodu da poboljša vodovodnu infrastructuru kaže Arjeta Mjeku.

TONSKI Arjeta Mjeku

Infrastruktira za distribuciju vode je zamenjena u mnogim delovima grada, uključujući opštine u Kosovu Polju.  Postrojenje za preradu vode u Badovcu se obnavlja. Postavili smo preko 20 000 vodomera kako bi tekuća voda bila ravnoomerno raspoređena. ”    

NARACIJA

Kvalitet pijaće vode je veoma važan. Preduzeće Vodovod u saradnji sa Institutom za Javno Zdravlje Kosova stalno proverava kvalitet pijaće vode.  

 

TONSKI Arjeta Mjeku

Ukoliko se suočimo sa nekim nepravilnostima ili zagađenjem jezera uzimamo uzorke, analiziramo ih I ukoliko voda nije za piće odmah informišemo građane.  Zaustavljamo proizvodnju vode dok se voda ne očisti ili poboljšamo kvalitet hemijskim tretiranjem vode.”

NARACIJA

Asocijacija za Vode I otpadne Vode Kosova ima cilj da poveže sva Kosovska preduzeća za vodosnabdevanje I da zaštiti njihove interese. Nadire Bejtullahu – Vitija koja je zadužena za stručno usavršavanje u Asocijaciji kaže da se Kosovo suočava sa mnogim problemima u sektoru voda.

TONSKI. Nadire Bejtullahu – Vitija

Suočeno je sa visokim nivoom bespotrebno utrošene vode, što znaci da postoji razlika između proizvedene I utrošene vode, kao I sa niskom stopom plaćanja utrošene vode. Ja bi istakla I kao pojavu ilegalne priključke na vodovodnu mrežu. Teško je da se identifikuju sve veze, propusti Sudova u procesuiranju I socijalni slučajevi. To su najveći problemi u sektoru koji pokriva snabdevanje I distribucija vode.”

NARACIJA

Skoro 1.5 milijardi ljudi na svetu radi u sektorima vezanim za snabdevanje vodom. Ovogodišnji Svetski Dan Vode 22 Marta je prilika da se podsetimo da skoro svi poslovi na neki način zavise od vode – od velikih fabrika pa sve do lokalnih kafića.