Skip Ribbon Commands Skip to main content
Help (new window)
Sign In
Navigate Up

Kontakto

Për më shumë informata ju lutemi kontaktoni në:
 
Adresa në Prishtinë
Paneli këshillëdhënës për të drejtat e njeriut,
Building D, UNMIK HQ
Prishtinë/Kosovë
 
Adresa në Beograd
Zyra e KB-së në Beograd
(for: HPaneli këshillëdhënës për të drejtat e njeriut,Prishtinë/Priština)
Tolstojeva 47-49
11000 Beograd
Serbi
 

Tel: +381 (0)38 504-604, ext. 5182
Fax: +381 (0)38 504-604, ext. 5193
Email: hrap-unmik@un.org