Годишњи извештаји Комисије (извештаји) пружају основне информације о саставу Комисије и њеног Секретаријата, о политици и примењивим процедурама у погледу нерешених предмета и активностима Комисије и њеног Секретаријата, као и остале релевантне статистичке и регулаторне податке. Извештаји у свом садржајном делу наводе oпшти преглед судске праксе током периода испитивања . Општи преглед обухвата важна мишњења и одлуке која је Комисија усвојила и која се односе на питања прихваљивости и на меритум (суштину) жалби. У наставку, извештаји истичу питања која се односе на препоруке које даје Комисија, као и одговор Специјалног представника Генералног секретара у вези са релевантнин препорукама.
 

Годишњи извештај 2008

Годишњи извештај 2009

Годишњи извештај 2010

Годишњи извештај 2011

 
 

Годишњи извештај 2014

Годишњи извештај 2015-2016

Завршни извештај 2016