Случајеви по подносиоцу жалбе

 
 • ЈOШАНОВИЋ, Милуша
 • МИРИЋ, Будимирка
 • X.
 • АБАЗИ Михил
 • АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
 • АЂАНЧИЋ Велибор
 • АЂАНЧИЋ Малина
 • АЂАНЧИЋ Олга
 • АЛЕКСИЋ Драгиша
 • АЛИЈА Сафедин
 • АНДРЕЈЕВИЋ Милорад
 • АНДРЕЈЕВИЋ, Милорад
 • АНДРИЋ Бранко
 • АНЂЕЛКОВИЋ Весна
 • АНЂЕЛКОВИЋ Лука
 • АНТИЋ Бошко
 • АНТИЋ Весна
 • АНТИЋ-ЖИВКОВИЋ Добрила
 • АНТИЋ-ЖИВКОВИЋ, Добрила
 • АРИТОНОВИЋ Љубомир
 • АРСИЋ Катарина
 • АРСИЋ, Радмила
 • АЋИМОВИЋ Слободан
 • АЏИЋ Јасмина
 • Б. А.
 • Б. Д.
 • Б. К.
 • БАЉАЈ Кадри (у име БАЉАЈ Мона), ЏЕЉАДИНИ Шабан (у име ЏЕЉАДИНИ Арбена), ЗЕМЕЉИ Зенељ и НЕРЈОВАЈ Мустафа
 • БАЉАЈ Кадри, ЏЕЉАДИНИ Шабан, ЗЕНЕЉИ Зенељ и НЕРЈОВАЈ Мустафа
 • БАЉАЈ Мон и остали
 • БАНЗИЋ Славица
 • БАНЗИЋ, Славица
 • БАРАЋ Урош
 • БЕГОЛИ Ћерим
 • БЕРИША Есат
 • БЕХРАМИ Агим
 • БИЈЕЛИЋ Софија и БИЈЕЛИЋ Владислав
 • БИШЕВАЦ Ангелина
 • БИШЕВАЦ, Ангелина
 • БОГИЋЕВИЋ Мирјана
 • БОГИЋЕВИЋ Славко
 • БОЖАНИЋ Драгица
 • БОЖАНИЋ Драгица
 • БОЖАНИЋ, Драгица
 • БОЈИЋ Петар
 • БОЈКОВИЋ Весна
 • БОЈКОВИЋ Дејан
 • БОЈКОВИЋ Зорица
 • БОЈКОВИЋ Милутин
 • БОКШИ Теки и БУЈУПИ Зећир
 • БОКШИ Теки и други
 • БОТА СОТ
 • БУДИМИР Оливера
 • БУДИМИР, Оливера
 • БУКУМИРОВИЋ Веско
 • БУЛАТОВИЋ Вуксан
 • БУЛАТОВИЋ Гордана
 • БУЛАТОВИЋ Миленко и БУЛАТОВИЋ Снежана
 • БУЛАТОВИЋ Мира
 • БУЛАТОВИЋ, Вуксан
 • БУЉЕВИЋ Љубица
 • БУТАЈА Бајрам
 • БУХА Божидарка
 • БУЦАЛО Гордана
 • В. Ђ.
 • В. З.
 • В. М.
 • В. П.
 • В. Ф.
 • В.М. И М.М.
 • ВАСИЋ Ранко
 • ВЕСЕЛИНОВИЋ Тодор
 • ВИТОШЕВИЋ Арсеније
 • ВИТОШЕВИЋ Звездан
 • ВИТОШЕВИЋ Оливера
 • ВИТОШЕВИЋ Татјана
 • ВОЈИНОВИЋ Весна
 • ВОЈИНОВИЋ Надица
 • ВОЈИНОВИЋ, Весна
 • ВОЦА Лумтурије
 • ВОШТИЋ Момчило
 • ВУЈАЧИЋ Драгиња
 • ВУЈАЧИЋ Иван
 • ВУКИЋЕВИЋ Јагода
 • ВУКСАНОВИЋ Милијана
 • ВУЛИЋ Славко
 • ВУЛИЋЕВИЋ Радмила
 • ВУЧКОВИЋ Милија
 • Г. Р.
 • ГАЈДОШ Стјепан
 • ГАЈИЋ Радојко и остали ("ЈП Термоелектране Обилић")
 • ГАШИ Љуљзим
 • ГОГИЋ Милисав
 • ГОЈКОВИЋ Драган
 • Гордана, БУЦАЛО
 • ГРКОВИЋ Мирослав
 • ГРУБИЋ-МИЛУТИНОВИЋ Славица
 • ГРУЈИЋ Небојша
 • ГУГА Филим
 • Д. В.
 • Д. И.
 • Д. П.
 • Д. С.
 • Д. Ш.
 • Д. Ш.
 • ДЕДА Хаки и ДЕДА Вехиде
 • ДЕДОВИЋ Славољуб
 • ДЕЈИЋ Зорица
 • ДЕКИЋ Радислав
 • ДЕМИРОВИЋ Рамадан
 • ДЕНИЋ Веселинка
 • ДЕНИЋ Зоран
 • ДЕНОВИЋ Љубиша
 • ДЕНОВИЋ Радоје
 • ДИМИТРИЈЕВИЋ Арсеније
 • ДИМИТРИЈЕВИЋ Звездана
 • ДИМИЋ Славица
 • ДИНАРАМА Диамант и ДИНАРАМА Бурим
 • ДОБРОСАВЉЕВИЋ Славиша
 • ДОДИЋ Душанка
 • ДРАГОЈЕВИЋ Слободан
 • ДРАГОЈЕВИЋ Слободан
 • Ђ. Л.
 • ЂЕКИЋ Смиљана
 • ЂОКИЋ Јагодинка
 • ЂОКОИЋ Јагодинка
 • ЂОРЂЕВИЋ Видосава
 • ЂОРЂЕВИЋ Драган
 • ЂОШИЋ Иван
 • ЂОШОВИЋ Обрад
 • ЂУКАНОВИЋ Рада
 • ЂУКАНОВИЋ Радмила
 • ЂУРАШКОВИЋ Драгиша
 • ЂУРИЦА Катица
 • ЂУРИЧИЋ Радоје
 • ЂУРИЧИЋ, Радоје
 • ЕМИНИ Гани
 • Ж. И.
 • Ж. С.
 • ЖИВАЉЕВИЋ Милисав
 • ЖИВКОВИЋ Дијана
 • ЖИВКОВИЋ Живко
 • ЖИВКОВИЋ Милка
 • З. Б.
 • З. В.
 • З. И.
 • Запослени у рудницима Кишница и Ново Брдо рударског комбината Трепча
 • ЗДРАВКОВИЋ Снежана
 • ЗОГОВИЋ Славица
 • ЗРНЗЕВИЋ Срећко
 • ИБРАЈ Муса
 • ИБРАЈ Мухарем
 • ИБРАХИМИ Зурап
 • ИВКОВИЋ Недељко
 • ИВКОВИЋ, Недељко
 • ИЛИЋ Верица
 • ИСЛАМИ Фети
 • Ј. Д.
 • ЈАНИЋЕВИЋ Гордана
 • ЈАНКОВИЋ Миодраг
 • ЈАНКОВИЋ Цица
 • ЈАНКОВИЋ, Цица
 • ЈАЊИЋ Ранко
 • ЈАЊИЋ, Ранко
 • ЈАШАРИ Фаик
 • ЈЕВИЋ Драгица
 • ЈЕВРИЋ Видна
 • ЈЕВРИЋ, Видна
 • ЈЕВТИЋ Момир
 • ЈЕЛИЋ Драгомир
 • ЈОВАНОВИЋ Божидар
 • ЈОВАНОВИЋ Божидар и остали
 • ЈОВАНОВИЋ Божидар, ПАТРНОГИЋ Богољуб, ЈОВАНОВИЋ Јелица и ЛУЧИН Радмила
 • ЈОВАНОВИЋ Виногорка
 • ЈОВАНОВИЋ Дејан
 • ЈОВАНОВИЋ Златана
 • ЈОВАНОВИЋ Ката
 • ЈОВАНОВИЋ Марија
 • ЈОВАНОВИЋ Новица
 • ЈОВАНОВИЋ Сава
 • ЈОВАНОВИЋ Станомир
 • ЈОВАНОВИЋ Томислав
 • ЈОВИЧИЋ Петар
 • ЈОВИЧИЋ, Петар
 • ЈОКИЋ Велибор
 • ЈОКИЋ Милош
 • ЈОКСИМОВИЋ Јовица
 • ЈОКСИМОВИЋ Предраг
 • ЈОЧИЋ Светлана
 • ЈОШАНОВИЋ Милуша
 • Југобанка А. Д. у стечају
 • Југобанка А. Д. у стечају II
 • Југобанка А.Д. у стечају I
 • Југобанка А.Д. у стечају II
 • К. Д.
 • КАБАШ Росанда
 • КАЛАБА Драган
 • КЉАИЋ Недељка
 • КЉАЈИЋ Недељка
 • КНЕЖЕВИЋ Горан
 • КНЕЖЕВИЋ, Горан
 • КОРИЋАНИН Соња
 • КОСТИЋ Ангелина
 • КОСТИЋ Богољуб
 • КОСТИЋ Павле
 • КОСТИЋ Павле
 • КОСТИЋ Петра
 • КОСТИЋ Петра
 • КОСТИЋ, Богољуб
 • КОСТИЋ, Павле
 • КОСТИЋ, Петра
 • КОСТЋ Боголјуб
 • КОШАНИН Небојша
 • КРАСИЋ Момир
 • КРАСНИЋИ Кабаш
 • КРАСНИЋИ Кољ
 • КРАСНИЋИ Миљазим
 • КРАСНИЋИ Томе
 • КРСТИЋ Данијела
 • КРСТИЋ Слободанка
 • КРСТИЋ, Данијела
 • КРСТИЋ, Слободанка
 • КУЗМАНОВИЋ Биљана
 • КУСАРИ Сервете
 • КУШИЋ Надица
 • ЛАЗИЋ Бојана
 • ЛАЗИЋ Ђурђана
 • ЛАЗИЋ Марија
 • ЛАЈОВИЋ Олга
 • ЛАЛИЋ Даница
 • ЛАЛИЋ Марија
 • ЛИНДА д.о.о.
 • ЛИНДА, друштво с ограниченом одговорношћу
 • ЛУМНИЦА Неџмедин
 • Љ. В.
 • Љ. М.
 • Љ. Н.
 • Љ.В.
 • ЉАКИЋ Јефка
 • ЉУМОВИЋ Сузана
 • ЉУМОВИЋ, Сузана
 • ЉУШИЋ Златибор
 • ЉУШИЋ Зоран
 • М. Ђ.
 • М. М. и В. М.
 • М. Н.
 • М. О.
 • М. П.
 • М. Р.
 • М. С.
 • М. С.
 • М. Ш.
 • М.Ђ.
 • МАЈМАРЕВИЋ Веска
 • МАЈМАРЕВИЋ Наташа
 • МАЈСТОРОВИЋ Драгица
 • МАЛИШЕВИЋ Миодраг
 • МАЛИШИЋ Миодраг
 • МАЛОКУ Шехиде
 • МАНДИЋ Славица
 • МАНОХИН Владимир
 • МАРИНКОВИЋ Светлана
 • МАРКОВИЋ Александар
 • МАРКОВИЋ Александра
 • МАРКОВИЋ Јадранка
 • МАРКОВИЋ Љубинка
 • МАРКОВИЋ Марко
 • МАРКОВИЋ Радмила
 • МАРКОВИЋ Славиша
 • МАРКОВИЋ Спаса
 • МАРКОВИЋ Спасена
 • МАРКОВИЋ Тодор
 • МАРКОВИЋ, Ивица
 • МАРТИНОВИЋ Спасојe
 • МАРТИНОВИЋ Спасоје
 • МАСЛАР Будимир
 • МЕХМЕТИ Шкумбин
 • МИЈОВИЋ Гордана
 • МИЛАДИНОВИЋ Зуфе
 • МИЛАДИНОВИЋ Небојша
 • МИЛАНОВИЋ Златана
 • МИЛЕНКОВИЋ Бора
 • МИЛЕНКОВИЋ Далибор
 • МИЛЕНКОВИЋ Лидија
 • МИЛЕНКОВИЋ Љиљана
 • МИЛЕНКОВИЋ Љубиша
 • МИЛЕНКОВИЋ Милко
 • МИЛЕНКОВИЋ Момчило
 • МИЛЕНКОВИЋ Ранко
 • МИЛЕНКОВИЋ Снежана
 • МИЛЕНКОВИЋ Снежана и МИЛЕНКОВИЋ Момчило
 • МИЛЕНКОВИЋ, Бора
 • МИЛЕНКОВИћ, Лидија
 • МИЛЕНКОВИЋ, Ранко
 • МИЛЕНТИЈЕВИЋ Ненад
 • МИЛЕТИЋ Слободан
 • МИЛИСАВЉЕВИЋ Миодраг
 • МИЛИЋЕВИЋ Јаворка
 • МИЛИЋЕВИЋ Томислав и остали ("Синдикат ЈППК Косово Обилић")
 • МИЛОГОРИЋ Петко
 • МИЛОСАВЉЕВИЋ Гаврило
 • МИЛОСАВЉЕВИЋ Миодраг
 • МИНИЋ Милијана
 • МИРИЋ Будимирка
 • МИРИЋ Предраг
 • МИРИЋ Светислав
 • МИРИЋ, Будимирка
 • МИТИЋ Слава
 • МИТИЋ Слави
 • МИТИЋ Србољуб
 • МИТРОВИЋ Љиљана
 • МИТРОВИЋ Симо
 • МИТРОВИЋ, Љиљана
 • МИХАЈЛОВИЋ Мирослав
 • МИХАЈЛОВИЋ Мирослав
 • МИШЉЕН Жаклина
 • МИШЉЕН, Жаклина
 • МЛАДЕНОВИЋ Драгослав
 • МЛАДЕНОВИЋ Милица
 • МЛАДЕНОВИЋ Нада
 • МЛАДЕНОВИЋ Ненад
 • МОРИНА Јахја
 • МОРИНА Џевахире
 • Н. Г.
 • Н. Л.
 • Н. М. и остали
 • Н. П., Д. П., Д. К., Б. П., Л. Ј., Д. Л. и С. П.
 • Н.М. и други
 • Н.М. и остали
 • НЕДЕЉКОВИЋ Надица
 • НЕДЕЉКОВИЋ Славица
 • НЕДЕЉКОВИЋ Цвета
 • НИКОЛИЋ Кристина
 • НИКОЛИЋ Кристина
 • НИКОЛИЋ Лела
 • НИКОЛИЋ Светлана
 • НИКОЛИЋ, Кристина
 • НИЋЕТИЋ Верица
 • НИЋИЋ Благица
 • НИЧИЋ Благица
 • НОВОКМЕТ Славица
 • НТП БУЈАРИ (АС ПЕТРОЛ)
 • НУКА Садик
 • О. Л.
 • ОГАРЕВИЋ Живорад
 • ОЖЕГОВИЋ Мира
 • ОМАСТА-ЈОВАНОВИЋ Жаклина
 • П. М.
 • П. С.
 • ПАВИЋ Јорданка
 • ПАВИЋ Стана
 • ПАВИЋ Стана
 • ПАВИЋ Стана
 • ПАНТОВИЋ Радомир
 • ПАРЛИЋ Радован
 • ПАТРНОГИЋ Верица
 • ПАТРНОГИЋ Живанка
 • ПАТРНОГИЋ Олга
 • ПАТРНОГИЋ, Верица
 • ПАТРНОГИЋ, Живанка
 • ПЕЈЧИНОВИЋ Милорад
 • ПЕКИЋ Верица
 • ПЕРВИЗАЈ Флорије
 • ПЕРИЋ Живојин
 • ПЕРОВИЋ Божидар
 • Пет жалилаца
 • ПЕТКОВИЋ Драган
 • ПЕТКОВИЋ Небојша
 • ПЕТКОВИЋ Слободан
 • ПЕТКОВИЋ, Слободан
 • ПЕТКОВИЧ Небојша
 • Петоро жалилаца
 • ПЕТРОВИЋ Босиљка
 • ПЕТРОВИЋ Милан
 • ПЕТРОВИЋ Томо
 • ПЕШИЋ Арсеније
 • ПИЛИШЕР Слободан
 • ПИЉЕВИЋ Драган
 • ПОПОВИЋ Винка
 • ПОПОВИЋ Стана
 • ПОРТИЋ Божидар
 • ПРЕЛЕВИЋ Драган
 • Р. А.
 • Р. В.
 • Р. Г.
 • Р. М.
 • Р. П.
 • Р. Ш.
 • РАДИСАВЉЕВИЋ Радивоје
 • РАДИСАВЉЕВИЋ, Радивоје
 • РАДИЋ Живорад
 • РАДОВАНОВИЋ Биљана
 • РАДОВАНОВИЋ Босиљка
 • РАДОВАНОВИЋ, Босиљка
 • РАДОВИЋ Чедомила и РАДОВИЋ Александар
 • РАДУНОВИЋ Милица
 • РАЈОВИЋ Милорад
 • РАЛЕВИЋ Драгомир
 • РАЛЕВИЋ Миленко
 • РАЛЕВИЋ Миљко
 • РАЛЕВИЋ Симо
 • РАЛЕВИЋ Чедо
 • РАМА Бајрам
 • РАМАДАНИ Осман
 • РЕМИШТАР Слађана
 • РЕМИШТАР, Слађана
 • РИСТАНОВИЋ Славица
 • РИСТИЋ Векослав
 • РИСТИЋ Влаинка
 • РИСТИЋ Звонимир
 • РИСТИЋ Зорка
 • РИСТИЋ Невенка
 • РИСТИЋ Станоје
 • РИСТИЋ, Векослав
 • РИСТИЋ, Зорка
 • РИСТИЋ, Невенка
 • РИСТИЋ, Станоје
 • Ру. Р.
 • РУСИНОВЦИ Хашим
 • РУХАНИ Рухан
 • РУХАНИ Рухан
 • РУХАНИ Рухан
 • С. Ж.
 • С. М.
 • С. Н.
 • С. П.
 • С. Ц.
 • С.М.
 • САВИЋ Благица
 • САВИЋ Милијана
 • САВИЋ, Милијана
 • САЛИХУ Сабри
 • САХИТИ Брахим
 • СЕЈАТ Милош и остали ("Електрокосмет")
 • СЕКУЛИЋ Милорад
 • СЕКУЛИЋ Светлана
 • СЕФА Фатон
 • СИМИЋ Живка
 • СИМИЋ Милорад
 • СИМИЋ Ружа
 • СИМОВИЋ Стеван
 • СИМОВИЋ, Стеван
 • СИМОНОВИЋ Снежана
 • СИМОНОВИЋ, Снежана
 • Сл. Ц.
 • СМАЈЛАЈ Чауш
 • СОКОЛИ Ђуле
 • Софија и Владислав БИЈЕЛИЋ
 • СПАСИЋ Димитрије
 • СПАСИЋ Слободанка
 • СПАСИЋ, Димитрије
 • СПАХИУ Неџмедин
 • СТАЛЕТОВИЋ Јелена
 • СТАЛЕТОВИЋ Милорад
 • СТАЛЕТОВИЋ Тихомир
 • СТАЛЕТОВИЋ Цветко
 • СТАМЕНКОВИЋ Љубиша
 • СТАНИШИЋ Десанка и СТАНИШИЋ Зоран
 • СТАНИШИЋ Милева
 • СТАНИШИЋ Милевка
 • СТАНКОВИЋ Зорица
 • СТАНОЈЕВИЋ Богољуб
 • СТАНОЈКОВИЋ Даница
 • СТАНОЈКОВИЋ Предраг
 • СТЕВАБОВИЋ Славица
 • СТЕВАНОВИЋ Марија
 • СТЕВАНОВИЋ Славица
 • СТЕВАНОВИЋ Стале
 • СТЕВИЋ Томислав
 • СТОЈАНОВИЋ Драган
 • СТОЈАНОВИЋ Марица
 • СТОЈКОВИЋ Душица
 • СТОЈКОВИЋ Љиљана
 • СТОЈКОВИЋ Милосав
 • СТОЈКОВИЋ Ненад
 • СТОЈКОВИЋ Славојка
 • СТОЈКОВИЋ, Душица
 • СТОЈКОВИЋ, Љиљана
 • Т. Б.
 • Т. П.
 • ТАРИК Мохамад Наим
 • ТАРИК Мохамад Наим
 • ТАЧИ Гани
 • ТОДОРОВИЋ Родољуб
 • ТОДОРОВСКИ Миливоје
 • ТОМАНОВИЋ Верица
 • ТОМАНОВИЋ Душан
 • ТОМАНОВИЋ-КОКОВИЋ Јелена
 • ТОМИЋ Радмила
 • ТОМИЋ, Радмила
 • ТРАЈКОВИЋ Илија
 • ТРБОВИЋ Дане
 • ТРИФУНОВИЋ Душанка
 • ТРИФУНОВИЋ, Душанка
 • УЛАМОВИЋ Новица
 • ФАЗЛИЈА Енвер
 • ФАЗЛИЈА Кенан
 • ФЕЛЕГИ Божидарка
 • ФИЛИПОВИЋ Марија
 • ФИЛИПОВИЋ Марија
 • ФИЛИПОВИЋ Марија
 • ФОЛИЋ Жарко
 • ФОЛИЋ Плана
 • ФОЛИЋ Саво
 • ФОЛИЋ Слађана
 • ФОЛИЋ Слободанка
 • ФОЛИЋ, Жарко
 • ФОЛИЋ, Плана
 • ФОЛИЋ, Саво
 • ФОЛИЋ, Слађана
 • ФОЛИЋ, Слободанка
 • Х.
 • Х. Х.
 • ХАСАНАЈ Хаџи
 • ХИСЕНАЈ Идриз
 • ХОЏА Бахри и ХОЏА Исмет
 • Ц. С.
 • ЦАМОВИЋ Славица
 • ЦАМОВИЋ Славица
 • ЦАМОВИЋ Сретен
 • ЦАНХАСИ Шаип
 • ЦВИЈАНОВИЋ Анка
 • ЦВИЈАНОВИЋ, Анка
 • ЧЕЛИЋ Весна
 • ЧЕЛИЋ Кенан
 • ЧУКИЋ Данило
 • ЧУНГУРОВИЋ Живка
 • ЧУПИЋ Оливера
 • ЏАКА Ђани
 • ЏЕМА Рамадан
 • ШАБИЋ Звонко
 • ШАЛА Раза
 • ШАЉА Раза
 • ШЕНАРИ Везире и ШЕНАРИ Севдије
 • ШКРИПАЦ Слободан
 • ШКРИПАЦ, Слободан
 • ШЉИВИЋ-ЋЕРАНИЋ Љиљана
 • ШМИГИЋ Богољуб
 • ШЋЕКИЋ Радојка
 • ШЋЕПАНОВИЋ Владимир
 • ШУЉИНИЋ Јеремија
 • ШУЉИНИЋ, Јеремија