Skip Ribbon Commands Skip to main content
Help (new window)
Sign In
Navigate Up

О СКЉП-у

Најновије ХРАП новости
27. јун 2016. године - У јуну 2016. године, током свог последњег, 95-ог заседања, Панел је усвојио Годишњи извештај за 2015./2016. годину. Овај извештај обухвата мишљења и одлуке које је Панел усвојио од почетка 2015. године до краја свог рада. Панел је такође усвојио и Завршни извештај, који представља преглед и анализе Панелових искустава, јуриспруденције, закључака и препорука за будућност. Завршни извештај ће бити представљен Специјалном представнику Генералног Секретара Уједињених нација и јавности у догледно време.
  
24 Mарт 2016 - Током свог заседања у мају 2016. године, Саветодавна комисија за људска права је усвојила мишљења у вези са две последње жалбе.Током свог заседања у мају 2016. године, Саветодавна комисија за људска права је усвојила мишљења у вези са две последње жалбе.
У случају број 08/10,  Tomë Krasniqi против УНМИК-а, Комисија је установила повреду чланова 9 и 11 Међународне конвенције о економским, социјалним и културним правима (МКЕСКП), зато што жалиоцу није било омогућено коришћење старосне пензије, довољне да осигура одговарајући животни стандард.
 У случају број 81/10,  запослени у рудницима Кишница и Ново Брдо у оквиру комплекса Трепча против УНМИК-а, Комисија је установила повреду чланова 6 (приступ суду) и 13 (одсуство правног лека) Европске конценције о људским правима (ЕКЉП), члан 1 протокола 1 ЕКЉП (право на имовину), као и чланова 9 и 11 Међународне конвенције о економским, социјалним и културним правима (неадекватна социјална сигурност и подршка).
 Мишљења о овим случајевима на енглеском, српском и албанском језику биће објављењо на званичној интернет страници Комисије у наредних неколико недеља.
18. марта 2016. године, Саветодавна комисија за људска права (СКЉП) је издала мишљење у вези са последњим случајем који се тиче несталих и убијених лица. Укупно, Комисија је разматрала 248 случаја, укључујући 235 жртава, у временском периоду од 7 година.
 
Последњи случај је био С.М. против УНМИК-а, број 342/09. Случај је био покренут на основу догађаја који се одиграо у општини Пећ, на Косову, 26. јуна 1999. године. Конкретно, госпођица X, особа са физичким и менталним потешкоћама, била је силована и убијена у породичној кући, док је њена мајка, госпођа М, била везана за столицу са повезом преко очију и приморана да слуша свирепост злочина. У свом мишљењу, Комисија је закључила да  је УНМИК, не спроводећи ваљану истрагу у овом случају, прекршио процедуралну обавезу Члана 2. Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП). Комисија је такође закључила да је УНМИК својим поступцима проузроковао менталну патњу и бол жалиоцима, кршећи  процедуралну обавезу Члана 3. ЕКЉП. Коначно, Комисија је закључила да је УНМИК прекшио релевантне одредбе Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена.
Мишљење о овом случају на енглеском, српском и албанском језику биће објављењо на званичној интернет страници Комисије у наредних неколико недеља.
 
 
ХРАП ХРАП-у
 
 
Поштовани посетиоче! 
 
Уколико пред Комисијом имате случај нерешене жалбе, или је Ваша жалба решена мишљењем Комисије којим је установљена повреда Ваших права, молимо Вас да ступите у везу са Секретаријатом Комисије како би се омогућило ажурирање Ваших контакт података. Притисните  <овде> за појашњење како да са нама ступите у везу.  
 
Унапред Вам се захваљујемо.
 
 
Саветодавна комисија за људска права (Комисија) испитује жалбе о наводним повредама људских права које је починила Привремена управа мисије Уједињених нација на Косову (УНМИК) или које јој се могу приписати, и даје препоруке Специјалном представнику Генералног секретара (СПГС) на Косову кад је то потребно. Комисију чине три члана која заседају у Приштини сваког месеца и доносе решења по жалбама против УНМИК-а. Председавајући члан управља радом Комисије, а  Секретаријат са седиштем у Приштини пружа Комисији правну и административну подршку.
 
Сва лица која сматрају да је УНМИК одговоран за повреду њихових људских права могу да се жале Комисији и траже решавање тих жалби. Подношењем жалбе Комисији, жалилац покреће поступак пред Комисијом. Комисија затим разматра да ли је жалба прихватљива на основу важећих законских прописа и о томе доноси одлуку.
 
Уколико је жалба прихватљива, Комисија доноси мишљење о томе да ли је УНМИК одговоран за повреду једног од многих споразума о заштити људских права који су на снази на Косову. Уколико Комисија утврди да је дошло до повреде права, мишљење може да садржи препоруке СПГС-у. СПГС мора потом јавно да изјави како ће реаговати на такве препоруке.
 
Саветодавна комисија за људска права je једини постојећи механизам заштите људских права који се изричито бави повредама људских права за које се наводи да их је починила мисија Уједињених нација или које јој се могу приписати.
 
Крајњи рок за доставу нових пријава Комисији био је 31. март 2010. године.
 
За додатне информације погледајте наше објављене предмете и наше годишње извештаје.
 
Најновије статистичке податке можете пронаћи Овде