Skip Ribbon Commands Skip to main content
Help (new window)
Sign In
Navigate Up

О СКЉП-у

СКЉП ВЕСТИ

15/12/2015 – у децембру 2015. године, током свог 89. заседања, Комисија је усвојила два (2) мишљења о меритуму у вези са две (2) жалбе: број 136/09 (Љубомир Аритоновић) и број 283/09 (Предраг Јоксимовић). Мишљења ће бити истакнута на овој интернет страници за отприлике месец  дана. Следеће заседање Комисије биће одржано у Приштини, задње недеље јануара 2016. године.
 
 
О СКЉП-у
 
Поштовани посетиоче!
 
Уколико  имате нерешену жалбу пред Комисијом, или је Ваша жалба решена мишљењем Комисије којим је утврђена повреда Ваших права, молимо Вас да се обратите Секретаријату Комисије како би омогућили ажурирање Ваших контакт података. Кликните <овде> да бисте видели како да ступите у контакт.
Унапред хвала.  
 
Саветодавна комисија за људска права (Комисија) разматра жалбе у вези са наводним повредама  људских права које је починила Мисија привремене управе Уједињених нација на Косову (УНМИК) или које јој се приписују, и даје препоруке Специјалном представнику Генералног секретара (СПГС) на Косову када је то потребно. Комисију чине три члана, који се сваког месеца састају у Приштини како би донели одлуке о жалбама против УНМИК-а. Председавајући члан усмерава рад Комисије и Секретаријата са седиштем у Приштини и пружа правну и административну подршку.
 
Сва лицa којa сматрају да је УНМИК одговоран за повреду њихових људских права могу поднети жалбу Комисији ради утврђивања тих навода. Таква лица покрећу жалбени поступак подношењем жалбе Комисији. Комисија потом утврђује да ли је жалба прихватљива на основу важећих законских прописа и сходно томе доноси одлуку.
 
Уколико је жалба прихватљива, Комисија доноси мишљење о питању да ли је УНМИК одговоран за повреду једног од бројних инструмената  заштите људских права који су на снази на Косову. Уколико Комисија утврди да је дошло до повреде, мишљење може да садржи препоруке СПГС-у. СПГС затим мора јавно да изјави на који ће начин реаговати на такве препоруке.
 
Саветодавна комисија за људска права је једини постојећи механизам заштите људских права који се изричито бави повредама људских права које је наводно починила мисија Уједињених нација  или које јој се приписују.
Крајњи рок за подношење жалби Комисији био је 31. март 2010. године.
 
За детаљније информације, погледајте наше објављене предмете и наше годишње извештаје.
 
Наше најновије статистичке податке  можете пронаћи  <овде>