UNMIK
Me|unarodni sporazumi


Da biste pro~itali neke od ovih dokumenata potreban je Adobe Acrobat Reader.

УНМИК/ССТ/2003/1        4. jul 2003. godine

Sporazum o slobodnoj trgovini izme|u Privremene Uprave Misije Ujediwenih Nacija na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu i saveta ministara Republike Albanije.

 

 

 

 

___________________________________________