UNMIK
Међународно признати стандарди људских права


Da biste pro~itali neke od ovih dokumenata potreban je Adobe Acrobat Reader.

 

 

Придржавање се посебно захтева сходно УНМИК/УР/бр.:

Универзалана декларација о људским правима

 

1999/24

2001/19

Европска конвенција за заштиту људских права и фундаменталних слобода и њени протоколи

 

1999/24

2001/19

Међународни споразум о грађанским и политичким правима и протоколима

 

1999/24

2001/19

.     Опциони протокол

 

1999/24

2001/19

.     Други опциони протокол

 

1999/24

2001/19

Међународни споразум о економским, социјалним и културним правима

 

1999/24

 

Конвенција о елиминацији свих облика расне дискриминације

 

1999/24

2001/19

.     Опциони протокол

 

1999/24

2001/19

Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације према женама

 

1999/24

2001/19

.     Опциони протокол

 

1999/24

2001/19

Конвенција о правима детета

 

1999/24

2001/19

.     Опциони протокол

 

1999/24

2001/19

.     Опциони протокол (деца у оружаном сукобу)

 

1999/24

2001/19

Европска повеља о регионалним језицима или језицима мањина

 

 

2001/19

Оквирна конвенција Савета Европе о заштити националних мањина

 

 

2001/19

Конвенција против мучења и других окрутних, нехуманих или деградирајућих поступака или кажњавања

 

1999/24

2001/19

.     Опциони протокол

 

1999/24

 

.     Принципи ефикасне истраге

 

1999/24

 

.     Принципи медицинске етике

 

1999/24

 

.     Декларација о заштити свих лица од мучења и других окрутних, нехуманих или деградирајућих поступака или кажњавања

 

1999/24

 

Инструменти међународног закона о људским правима за везу са Канцеларијом Високог комесара за људска права