UNMIK
Uluslararası Düzeyde Tanınmış İnsan Hakları Standartları


PDF dokumanlarina girebilmek icin "Adobe Acrobat Reader".

 

UNMİK/Düzenlemesi/No: göre Yerine getirimesi özellikle mecburdur:
 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1999/24

2001/19

İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetleri ve onun Protokollerini Koruyan Avrupa Antlaşması

1999/24

2001/19

Sivil ve Siyasi Haklar ve Protokollerin Uluslararası Mukavelesi

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan Protokol

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan  İkinci Protokol

1999/24

2001/19

Ekonomi, Sosyal ve Kültür Haklarının Uluslararası Mukavelesi

1999/24

Her Çeşit Irksal Ayırımcılığın Elenme Antlaşması

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan Protokol

1999/24

2001/19

Kadınlara karşı Kullanılan Her Çeşit  Ayırımcılığın Elenme Antlaşması

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan Protokol

1999/24

2001/19

Çocuk Hakları Antlaşması

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan Protokol

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan Protokol (Silahlı Çatışmalarda Çocuklar)

1999/24

2001/19

Bölgesel ve Azınlık Dillerinin Avrupa Tüzüğü

2001/19

Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunma Antlaşmasının Çerçevesi

2001/19

İşkence ve diğer zalim İnsanlık dışı ve aşağılayıcı davranışa veya cezalara karşı Mukavele

1999/24

2001/19

·     İsteğe bağlı olan Protokol

1999/24

·     Etkili Araştırmanın Prensipleri

1999/24

·     Tıp Ahlağının Prensipleri

1999/24

·     Her İnsanın İşkence ve diğer zalim İnsanlık dışı ve aşağılayıcı davranışa veya cezalara karşı Koruma Beyannamesi

1999/24

İnsan Hakları Yüksek Komiserinin Dairesinin Bağı

Uluslararası İnsan Hakları Kanunun Göstergeleri

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------